پربازید

ویدیو

کووید-19

واکسن آسترازنکا در انتاریو شبانه روزی شد

از چهارشنبه در بخشهایی از انتاریو مردم می توانند در هر ساعتی از شبانه روز واکسن آسترازنکا بزنند.

بعضی از فروشگاههای شاپرز دراگ مارت با همکاری دولت انتاریو از 21 اپریل به طور شبانه روزی واکسن آسترازنکا را به افراد واجد شرایط ارائه می کنند.

ابتدا در بیش از 20 فروشگاه شاپرز در مناطق پر ابتلای استان این واکسن به افراد 40 سال به بالا ارائه می شود.

این سرویس از بعضی  فروشگاههای شاپرز در تورنتو، منطقه پیل و منطقه یورک اغاز می شود. تعداد بیماران جدید در این سه منطقه از نقاط دیگر استان بیشتر است. با افزایش ذخیره واکسن تعداد بیشتری از فروشگاههای شاپرز در این برنامه مشارکت خواهند کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19