پربازید

ویدیو

کووید-19

نگرانی اکثر کانادایی ها از بابت کمبود دارو

اکثر کانادایی ها نگران کمبود دارو هستند. 

انستیتوی نظرسنجی Abacus Data به درخواست انجمن داروسازان کانادا با انجام نظرسنجی از 1500 کانادایی به این نتیجه رسیده که 69 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی نگران کمبود دارویی هستند. این نگرانی در میان سالمندان، کم درآمدترها، و کمتر تحصیل کرده ها بیشتر است. 

نتایج این نظرسنجی حاکی است که کانادایی ها زمانی که دارویی نایاب باشد، به داروسازان خود برای تجویز داروی جانشین اعتماد دارند، ولی تجویز داروی جایگزین هم همیشه کار آسانی نیست و می تواند نتایج غیرمنتظره ای داشته باشد، نظیر عوارض جانبی یا تداخل آلرژیک. به گفته کارشناسان، کمبود دارویی در کانادا از سال 2010 به بعد شدت گرفته. به گفته وب سایت دولتی drugshortagescanada.ca هم اکنون در سطح کشور 1688 دارو کمیاب هستند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19