پربازدید

ویدیو

کووید-19

نوری در تاریکی افق: اومیکرون شاید کم خطر تر از دلتا باشد

این روزها حواسها همه متوجه سویه جدید ویروس کرونا یعنی اومیکرون است. همه می خواهند بدانند که آیا اومیکرون خطرناکتر از سویه های قبلی نظیر دلتا است؟

تا صبح دوشنبه هنوز پاسخ روشن و دقیقی برای این سئوال در دست نیست.

کارشناسان و پژوهشگران می گویند به اطلاعات و یافته های بیشتری نیاز دارند تا بتوانند میزان خطر سویه جدید را برآورد کنند.

اما چند نکته و خبر این امید را برانگیخته که این سویه شاید خطرناکتر از سویه های دیگر نباشد.

نکته های امید برانگیز

۱ـ در درجه اول همین که در چند روز اخیر هیچ اتفاق غیر منتظره ای گزارش نشده، خبر مثبتی است.
۲ـ تا عصر یکشنبه پنجم دسامبر حتی یک مرگ نیز گزارش نشده که ناشی از سویه اومیکرون باشد.
۳ـ تا صبح دوشنبه حداقل ۳۸ کشور خبر از شناسایی اومیکرون داده اند ولی هیچیک از این کشورها تاکنون شیوع گسترده ای را که ناشی از این سویه باشد گزارش نکرده.
۴ـ جدیدترین خبر مثبت: دکتر آنتونی فاوچی Anthony Fauci سرپرست انستیتوی ملی مبارزه با بیماریهای عفونی و آلرژی در آمریکا و مقامات دیگر بهداشت و درمان آمریکا روز یکشنبه گفتند در حالی که سویه اومیکرون به سرعت در حال پخش در آمریکا است، ولی نشانه های اولیه حاکی از آن است که این سویه شاید کم خطرتر از سویه دلتا باشد.

دکتر فاوچی که مشاور ارشد جو بایدن در امور پزشکی است به شبکه خبری سی ان ان گفت برای تعیین میزان خطر سویه اومیکرون، دانشمندان به اطلاعات بیشتری نیاز دارند.

۵ـ اخبار دریافتی از آفریقای جنوبی حاکی است که میزان بستری ها در بیمارستانهای این کشور در روزهای اخیر افزایش هشدار دهنده ای نداشته. شناسایی سویه اومیکرون نخستین بار دو هفته پیش، توسط آفریقای جنوبی اعلام شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159339بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19