پربازدید

ویدیو

کووید-19

نفوذ ویروس به چهار ایستگاه آتش نشانی می سی ساگا

در می سی ساگای انتاریو، جواب تست کرونای ۱۱ مامور آتش نشانی مثبت شده.

شهرداری می سی ساگا تائید کرد که ویروس کووید در میان کارکنان خدمات آتش نشانی و اورژانس این شهر پخش شده.

به 36 نفر از کارکنان و ماموران آتش نشانی نیز گفته شده که خود را قرنطینه کنند. به گفته شهرداری، ویروس به چهار ایستگاه آتش نشانی نفوذ کرده. رئیس آتش نشانی گفت برای پاسخگویی به نیاز های احتمالی، از ماموران ایستگاههای دیگر کمک گرفته خواهد شد.

ایستگاههای آتش نشانی می سی ساگا در حال حاضر به روی عموم بسته خواهند بود و ماموران آتش نشانی در حین ماموریت تجهیزات کامل حفاظتی به تن خواهند داشت.

سازمان بهداشت عمومی می سی ساگا با همکاری شهرداری مشغول تماس با کارکنان و ماموران است تا از رعایت پروتکل های ایمنی مطمئن شود.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19