پربازدید

ویدیو

کووید-19

نظر سنجی جدید – آمریکایی ها خیلی بیشتر از کاناداییها دچار استرس و فشار مالی هستند

تردیدی نیست که بحران کووید فشارهای روحی و مالی شدیدی بر مردم وارد کرده. اما فشارهای روحی و اقتصادی آمریکاییها بسیار بیشتر از کاناداییهاست.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پژوهشی توسط انیستیتوی Angus Reid Institute انجام شده که نشان می‌دهد آمریکاییها خیلی بیشتر از کاناداییها در فشارند. اگر بخواهیم این تفاوت را در یک جمله خلاصه کنیم باید گفت آمریکاییها دو برابر کاناداییها دچار استرس شدید هستند.

نتایج این نظرسنجی چنین است:

ـ از هر پنج آمریکایی دو نفر (۴۰ درصد) «خیلی زیاد» و یا «خیلی خیلی زیاد» به علت پندمیک کرونا تحت استرس هستند. در میان کاناداییها این تعداد یکی از هر پنج نفر (۲۲ درصد) است{نمودار شماره ۱} .

ـ تقریباً نیمی از آمریکاییها (۴۶ درصد) «خیلی زیاد» و یا «خیلی خیلی زیاد» نگران اوضاع مالی خود هستند. در میان کاناداییها این درصد بسیار کمتر است (۲۸ درصد) {نمودار شماره ۲}.

ـ با ادامه پندمیک، شهروندان هر دو کشور نسبت به محدودیتها و احتیاطهایی که باید رعایت کنند ابراز خستگی می‌کنند. در این عرصه، شهروندان هر دو کشور تقریباً به اندازه هم به ستوه آمده‌اند. با این حال کاناداییها بیشتر از آمریکاییها اطمینان دارند مردمان کشورشان به سرعت اوضاع را تغییر خواهند داد و جلوی افزایش مبتلایان را خواهند گرفت؛ به عبارت دیگر ۵۲ درصد کاناداییهای شرکت کننده در نظرسنجی چنین اطمینانی دارند در حالی که در میان آمریکاییها فقط ۴۲ درصد چنین اطمینانی دارند {نمودار شماره ۳}.

ـ چهل درصد کاناداییها به کلی از رفتن به رستوران اجتناب می کنند. در میان آمریکاییها این نسبت ۳۵ درصد است.

ـ هفتاد درصد کاناداییها معتقدند همسایگانشان برای جلوگیری از گسترش پندمیک خوب عمل می کنند در حالی که فقط ۴۹ درصد آمریکاییها از عملکرد همسایگانشان راضی هستند.

ـ از هر پنج آمریکایی دو نفر (۴۲ درصد) معتقدند که ریسک کرونا زیاده از حد بزرگ جلوه داده می‌شود. در میان کاناداییها فقط یکی از هر چهار نفر (۲۶ درصد) چنین نظری دارد {نمودار شماره ۴}.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=131843بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19