پربازدید

ویدیو

کووید-19

نتیجه آخرین نظرسنجی ها: آیا ترودو عقب افتاده؟

در حالی که فقط 20 روز تا انتخابات سراسری کانادا فرصت است، محافظه کاران ارین اتول از لیبرالهای جاستین ترودو جلو افتادند و نیودموکراتهای جگمیت سینگ پنج درصد بر میزان محبوبیت شان افزودند.

آیا جاستین ترودو عقب افتاده؟ آیا او اشتباه کرد که خواستار انتخابات زودرس شد؟

رسانه های کانادا از یکی ـ دو روز پیش خبر از عقب افتادن لیبرالها می دهند. سخنرانی های انتخاباتی ترودو در روزهای اخیر با اعتراض مخالفانی که اغلب از راست افراطی هستند دچار اختلال شده.

آیا ترودو در روزهای آینده ورقهای تازه ای رو خواهد کرد؟

جدیدترین نظرسنجی که توسط موسسه نظرسنجی لجر Leger انجام شده و نتیجه اش صبح سه شنبه بیرون داده شد حاکی است:

ـ میزان حمایت از لیبرالهای جاستین ترودو نسبت به 16 آگوست پنج درصد کاهش پیدا کرده و به 30 درصد رسیده.

ـ میزان حمایت از محافظه کاران ارین اتول در مقایسه با 16 آگوست افزایش یافته و به 34 درصد رسیده.

ـ میزان حمایت از نیودموکراتهای جگمیت سینگ در مقایسه با 16 آگوست چهار درصد افزایش پیدا کرده و به 24 درصد رسیده.

این نظرسنجی به صورت آنلاین در فاصله 27 تا 30 آگوست انجام شده.

آخرین اخبار انتخابات کانادا

ـ حمایت از جاستین ترودو ۵ درصد کاهش یافت

ـ حمایت از نیودموکراتها ۵ درصد افزایش یافت

ـ حمایت از محافظه کاران ۴ درصد افزایش یافت

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19