پربازید

ویدیو

کووید-19

مجازات رانندگانی که کورس می گذارند چند برابر می شود

در دوران بعد از پندمیک خیابانها و جاده های انتاریو کمی خلوت شده اما تعداد رانندگی های خطرناک و کورس گذاشتنها و انجام عملیات خطر آفرین و حیرت برانگیز خیلی بیشتر شده.

روز دوشنبه در شهرستان ”پرت“ انتاریو راننده ای به دام پلیس افتاد که در منطقه حداکثر 80 کیلومتر در ساعت، 170 کیلومتر سرعت داشت.

افزایش مجازات

مسئولان استان انتاریو نسبت به این گونه رانندگی ها عکس العمل نشان داده و در این رابطه لایحه ای به مجلس قانونگزاری انتاریو تقدیم شده که در صورت تصویب، مجازات افرادی که اقدام به رانندگی ها ی خطرناک و نمایشی می کنند تا چند برابر زیاد می شود.

طبق این لایحه، گواهینامه این دسته از رانندگان به جای هفت روز 30 روز توقیف می شود .

مدت زمان توقیف اتومبیل این افراد نیز از هفت روز به 14 روز افزایش می یاد.

با توجه به اکثریت داشتن نمایندگان حزب حاکم در مجلس انتاریو احتمال تصویب این لایحه بالاست.

خانم کارولاین مالرونی وزیر حمل و نقل انتاریو گفت این قانون پیام محکمی است به رانندگانی که مقررات را زیر پا می گذارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19