پربازدید

ویدیو

کووید-19

فروشگاههای مواد غذایی در معرض بسته شدن به علت کمبود کارگر و دیر رسیدن محصولات

فروشگاههای مواد غذایی، میوه و سبزی کانادا به علت کمبود کارگر و کمبود محصول با مشکلات مضاعفی دست و پنجه نرم می کنند.

کارشناسان این رشته هشدار دادند که این کمبودها امنیت غذایی کانادا را به خطر می اندازد.

گری سندز Gary Sands از مسئولان فدراسیون فروشگاههای مستقل مواد غذایی کانادا گفت پاندمی کرونا موجب غیبت ۳۰ درصد از کارگران این فروشگاهها شده و این غیبت ها رو به افزایش است.

کارگران این فروشگاهها در بسیاری از استانها به علت دسترسی نداشتن به تست های سریع وادار می شوند که پیاپی خودشان را برای یکهفته یا بیشتر ایزوله کنند.

به گفته این کارشناس، اگر وضع وخیم تر شود، بعضی از فروشگاههای مواد غذایی بسته خواهند شد و این موضوع امنیت غذایی را در مناطق خارج شهری و دور افتاده کشور تهدید می کند زیرا ساکنان این مناطق معمولاً متکی به فقط یک فروشگاه مواد غذایی و خواروبار هستند.

از سوی دیگر اخلال در زنجیره توزیع سبب شده که بعضی فروشگاههای مواد غذایی با کمبود بعضی محصولات مواجه شوند. کمبود کامیون و راننده کامیون، تأخیر در بسته بندی و آماده سازی محصولات، و آب و هوای زمستانی موجب اخلال در سیستم توزیع شده اند.

فروشگاههای مواد غذایی و سبزیجات به حمل به موقع این محصولات متکی هستند که حتی تأخیر به علت آب و هوای زمستانی نیز روی کار آنها اثر منفی می گذارد.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19