پربازدید

ویدیو

کووید-19

صبح قایق خرید، ظهر به دریاچه انتاریو رفت، عصر ناپدید شد

قایقران با تجربه پنجشنبه این هفته قایق خرید و در همان روز پنجشنبه با قایق به دریاچه انتاریو رفت اما از غروب پنجشنبه ناپدید شده.

مردم در منطقه اوکویل پنجشنبه شب مشغول جستجو بودند تا بلکه این قایقران را پیدا کنند.

ماموران پلیس دریایی منطقه هالتون اوایل غروب پنجشنبه در نزدیکی 16 Mile Creek در دریاچه انتاریو مشغول ماموریت بودند که قایقی را یافتند شناور که کسی در آن نبود.

پلیس پی برده که این قایق روز پنجشنبه خریداری شده، و قایقران ”با تجربه“ ای که آن را خریده مشاهده شده که حوالی ظهر پنجشنبه به تنهایی با قایق بندر Bronte را ترک کرده.

عملیات جستجو برای یافتن او در آب از غروب پنجشنبه شرع شد و جستجو در خط ساحلی منطقه نیز آغاز شد. تا صبح پنجشنبه از این قایقران اثری دیده نشده بود. پلیس هالتون از کسانی که خانه شان مجاور ساحل است خواسته که کنار ساحل را چک کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19