پربازید

ویدیو

کووید-19

شناسایی اولین لختگی خون به علت واکسن استرازنکا در کانادا

نیمروز سه شنبه گزارش شد که اولین مورد لختگی خون در ارتباط با واکسن استرازنکا در کانادا شناسایی شده.

فرد مبتلا زنی است در استان کبک که واکسن استرا زنکا زده.

مسئولان پزشکی کانادا در حال پیگیری هستند.

همزمان با این خبر  در آمریکا نیز واکسن جانسون اند جانسون با مانع رو به رو شد. دو آژانس پزشکی در آمریکا توصیه کردند  استفاده از واکسن جانسون اند جانسون تا انجام بررسی های بیشتر متوقف شود. علت آن است که چند مورد لختگی خون گزارش شده. تحقیقات بیشتر ادامه دارد.

واکسن جانسون اند جانسون تک دوزی است. تمامی افرادی که دچار لختگی خون شده اند زن بوده و 18 تا 48 سال سن دارند. یکی از این زنان جانش را از دست داده و یکی دیگر در شرایط سخت به سر می برد.

واکسن جانسون اند جانسون در کانادا به تائید رسیده ولی تا کنون هیچ تعدادی از این واکسن به کانادا تحویل نشده و تزریق آن شروع نشده.

موارد لختگی خون در شش زن مورد اشاره، شش تا سیزده روز بعد از تزریق مشاهده شده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19