پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه گزینه برای آن دسته از ساکنان انتاریو که در دوز اول آسترازنکا زده اند

آن دسته از ساکنان انتاریو که در دوز اول واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند، برای دوز دوم سه گزینه دارند.

دولت انتاریو صبح پنجشنبه سوم جون سه گزینه زیر را برای دوز دوم این افراد معرفی کرد:

این افراد برای دوز دوم  می توانند همان واکسن آسترازنکا را دریافت کنند، و یا یکی از دو واکسن فایزر یا مدرنا را دریافت کنند. انتخاب با خودشان است.

این افراد می توانند 12 هفته بعد از دریافت دوز اول، دوز دوم را دریافت کنند.

روش دریافت نوبت

افرادی که دوز اول را واکسن آسترازنکا دریافت کرده ند برای دوز دوم:

  • اگر می خواهند آسترازنکا بزنند از داروخانه یا پزشکی که دوز اول را دریافت کرده اند نوبت بگیرند.
  • اگر می خواهند فایزر یا مدرنا بزنند از  داروخانه هایی که واکسن فایزر یا مدرنا  ارائه می دهند نوبت بگیرند.

مسئول ارشد پزشکی استان انتاریو تاکید کرد  کسانی که در دوز اول واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند لازم است حتماّ دوز دوم را بزنند، حال هر یک از این سه واکسن باشد تفاوتی نمی کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146930بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19