پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

ساکنان انتاریو در بیم و امید: آخرین اطلاعات کرونا در روز یکشنبه ۱۸ اکتبر

میلیونها سکنه انتاریو با بیم و امید آخرین اطلاعات و تحولات مربوط به پندمیک  کرونا را تعقیب می کنند. در اینجا جدیدترین اطلاعات را تا عصر یکشنبه ۱۸ اکتبر به آگاهی می رسانیم:

ـ در فاصله صبح شنبه ۱۷ اکتبر تا صبح یکشنبه ۱۸ اکتبر ۶۵۸ بیمار جدید در انتاریو شناسایی شدند.

ـ از این ۶۵۸ نفر، ۱۹۷ نفر از تورنتو، ۱۵۵ نفر از منطقه پیل، ۹۴ نفر از منطقه یورک، و ۶۶ نفر از اتاوا هستند.

ـ در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۵ مرگ جدید گزارش شد.

ـ جمع مبتلایان انتاریو تاکنون به ۶۴۳۷۱ نفر رسیده.

ـ جمع مرگها تاکنون به ۳۰۴۶ نفر رسیده.

ـ در روز شنبه ۴۰۹۰۰ تست درانتاریو انجام شد.

ـ بالاترین تعداد بیماران جدید در یک روز تا کنون ۹۳۹ نفر بوده که به ۹ اکتبر تعلق دارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=130627بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19