پربازدید

ویدیو

کووید-19

ده ها هزار اوکراینی در چند ماه آینده به کانادا می آیند

سازمان های اسکان پناهندگان، خود را برای ورود ده ها هزار اوکراینی آماده می کنند.

به گزارش سی بی سی، دولت فدرال از مارچ 2022 حدود 936 هزار ویزای اضطراری موقت برای اوکراینی‌هایی که در زمان جنگ خواستار کار یا تحصیل در کانادا بودند، صادر کرده است. در مجموع 210178 نفر تا 28 نوامبر به کانادا سفر کردند.

گزارش ها نشان می دهد که حدود 90 هزار دارنده ویزای اضطراری دیگر به فکر آمدن به کانادا هستند.

به گفته کارشناسان،  این افزایش قابل توجهی در تعداد تازه واردان اوکراینی در مقایسه با ماه های گذشته است.

هنگامی که روسیه در سال 2022 حمله تمام عیار خود را به اوکراین آغاز کرد، میلیون ها نفر به دنبال فرار از کشور بودند. در این راستا، کانادا با برنامه جدید ویزای اضطراری، درهای خود را به روی تعداد نامحدودی از اوکراینی‌ها و خانواده‌هایشان باز کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199390بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19