پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستگیری سه جوان 23 ساله به اتهام قاچاق سکس

پلیس منطقه پیل سه نفر را در رابطه با قاچاق سکس یک دختر زیر 18 سال دستگیر کرد و در جستجوی نفر چهارم است.

منطقه پیل از سه شهر می سی ساگا، برامپتون و کالدون تشکیل می شود و در یک ساعتی غرب تورنتوست.

پلیس می گوید روز21 آگوست تحقیقاتش را درباره دختری زیر 18 سال شروع کرد که گفته می شد خلاف میلش به زور نگهداری شده، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و به کار فروش سکس کشانده شده.

این دختر که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان رسانده شد و در همان روز سه نفر در خانه ای در برامپتون دستگیر شدند. متهمین همه اهل برامپتون هستند.

سه متهم هر کدام با هشت فقره اتهام مواجه هستند که شامل قاچاق سکس شخص زیر 18 سال، تبلیغ سرویس سکس، نگهداری شخص با توسل به زور، و استفاده از خشونت فیزیکی می باشد.

پلیس علاوه بر دستگیری این سه نفر در جستجوی متهم چهارم است. مشخصات سه متهم به قرار زیر است:

Amritpal Singh, 23 and Harkuwar Singh, 22 each facing eight charges including trafficking persons under the age of 18, advertising sexual services, forcible confinement and aggravated assault.

Sukhmanpreet Singh, 23, charged with forcible confinement and aggravated assault.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19