پربازید

ویدیو

کووید-19

در آمریکا قیمت نفت و گاز 25 درصد و اتومبیل دست دوم 21 درصد افزایش یافته

گزارش تازه ای که درباره قیمت کالاها در آمریکا بیرون آمده چشم انداز نگران کننده ای از سطح قیمتها در این کشور ارائه می دهد.

سطح قیمتهاها در امریکا در ماه اپریل نسبت به اپریل سال گذشته 4.2 درصد افزایش داشته. این بیشترین افزایش نرخ تورم در آمریکا از سال 2008 تا کنون است.

آمریکا در سال 2008 دچار بحران مالی کم سابقه شد که اقتصاد این کشور تنها با کمک 700 میلیارد دلاری اوباما توانست از جا بلند شود.

اشاره به بعضی قیمتها

قیمت اتومبیلهای دست دوم یکی از شاخصه های مهم در تعیین نرخ تورم است و این سبب افزایش نگرانی در آمریکا شده زیرا قیمت اتومبیل و تراک نسبت به یکسال پیش 21 درصد افزایش یافته.

قیمت انرژی نیز یکی دیگر از شاخصه های مهم است، و قیمت انرژی در آمریکا نسبت به یکسال پیش 25 درصد افزایش یافته.

این سیر صعودی قیمت ها سبب نگرانی بازار های مالی و نوسانات در این بازارها شده.

خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید افزایش نرخ تورم موجب نگرانی نسبت به سرعت التیام اقتصادی شده که به علت پندمیک کرونا دچار رکود کم سابقه شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19