پربازدید

ویدیو

کووید-19

درز اطلاعات خصوصی ۹.۷ میلیون کانادایی

دانیال ترییِن Daniel Therrien مسئول نهاد حفاظت از حقوق خصوصی کانادایی ها صبح دوشنبه در گزارشی گفت اطلاعات خصوصی ۹.۷ میلیون کانادایی در معرض سوءاستفاده قرار گرفته.

این نهاد فدرال که نظارت بر حفظ اطلاعات خصوصی کانادایی ها را به عهده دارد می‌گوید یکسری شکاف های تکنولوژیک و مدیریتی موجب شده که حجم عظیمی از اطلاعات خصوصی کانادایی ها در نزد کمپانی مالی Desjardins در معرض سوءاستفاده قرار بگیرد. دجاردن بزرگترین کمپانی در بخش خدمات مالی کاناداست.

ناظر حقوق خصوصی کانادایی‌ها گفت کمپانی دجاردن توجه لازم را برای حفظ اطلاعات شخصی کسانی که به آن اعتماد داشته اند به عمل نیاورده.

به گزارش کندین پرس، اطلاعات خصوصی نزدیک به ۹.۷ میلیون کانادایی در معرض دست درازی قرار گرفته.

به گفته دیوید تریین، یکی از کارکنان بداندیش این کمپانی برای مدت ۲۶ ماه اطلاعات خصوصی افراد را بیرون می کشیده. این اطلاعات به مشتریان و خریداران سرویس های مالی این کمپانی تعلق داشته.

ناظر حفاظت از اطلاعات خصوصی کانادایی‌ها گفت تحقیقاتی که توسط سازمان او در جریان است تهدیدهای داخلی در مورد اطلاعات خصوصی افراد را، چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، روشن‌تر خواهد کرد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136880بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19