پربازید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد موفقترین نخست وزیر استانهای کانادا در سه ماه گذشته

رضایت مردم از نخست وزیران تمام استانهای کانادا به جز انتاریو کاهش یافته

از ماه جون تاکنون فقط داگ فورد نخست وزیر انتاریوست که میزان رضایت مردم از او کم نشده.

نخست وزیران ساسکاچوان و نیوبرانزویک نزدیک به ۲۰ درصد رضایت مردم را در سه ماهه اخیر از دست داده اند.

موسسه نظرسنجی Angus Reid در تازه ترین نظرسنجی به این نتیجه رسیده که اسکات موScott Moe نخست وزیر ساسکاچوان نزدیک به ۲۰ درصد محبوبیتش را در سه ماه اخیر از دست داده و میزان رضایت مردم از او از ۶۱ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافته.

میزان رضایت از داگ فورد نخست وزیر انتاریو (Credit: Angus Reid institute)

میزان رضایت از بلین هیگز Blaine Higgs نخست وزیر نیوبرانزویک از ۵۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته.

جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا نامحبوب ترین نخست وزیراستانی است به طوری که فقط ۲۲ درصد از رای دهندگان استان آلبرتا از عملکرد او رضایت دارند ولی نکته اینجاست که میزان رضایت از او در سه ماه قبل نیز پائین بود.

میزان رضایت از فرانسوا لِگول Francois Legault  نخست وزیر کبک ده درصد و جان هورگان نخست وزیر  بریتیش کلمبیا هفت درصد پائین آمده.

میزان رضایت از جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا (Credit: Angus Reid institute)

میزان رضایت از داگ فورد نخست وزیر انتاریو در سه ماه پیش ۳۵ درصد بود که اکنون با یک درصد افزایش به ۳۶ درصد رسیده. بنابراین او را می توان موفقترین نخست وزیر استانهای کانادا در سه ماه اخیر دانست.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19