پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۵ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۵ می، به ۱۲۵۴۴۷۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۴۵۰رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,905 new cases, 56 new deaths
(Total: 1,254,477 confirmed cases, 24,450 deaths, 1,148,609 resolved)


Ontario 2,941 new cases, 44 new deaths
(Total: 479,633 confirmed cases, 8,187 deaths, 436,470 resolved)


Quebec 915 new cases, 5 new deaths
(Total: 354,390 confirmed cases, 10,964 deaths, 334,531 resolved)


Alberta
(Total: 198,653 confirmed cases, 2,099 deaths, 172,931 resolved)


British Columbia
(Total: 132,353 confirmed cases, 1,597 deaths, 123,383 resolved)


Saskatchewan 197 new cases, 2 new deaths
(Total: 42,203 confirmed cases, 501 deaths, 39,452 resolved)


Manitoba 271 new cases, 2 new deaths
(Total: 40,085 confirmed cases, 982 deaths, 36,323 resolved)


Nova Scotia 175 new cases, 0 new deaths
(Total: 3,182 confirmed cases, 69 deaths, 1,910 resolved)


New Brunswick 11 new cases, 1 new death
(Total: 1,969 confirmed cases, 39 deaths, 1,784 resolved)


Newfoundland and Labrador 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,114 confirmed cases, 6 deaths, 1,046 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 183 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 77 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 540 confirmed cases, 4 death, 454 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19