پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۸ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر پنجشنبه ۱۸ فوریه، به ۸۳۶۳۱۵ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۴۸۷رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,885 new cases, 61 new deaths
(Total: 836,315 confirmed cases, 21,487 deaths, 782,427 resolved)


Ontario 1,038 new cases, 44 new deaths
(Total: 289,621 confirmed cases, 6,773 deaths, 272,146 resolved)


Quebec 900 new cases, 6 new deaths
(Total: 279,887 confirmed cases, 10,264 deaths, 260,245 resolved)


Alberta
(Total: 129,615 confirmed cases, 1,798 deaths, 122,960 resolved)


British Columbia
(Total: 74,710 confirmed cases, 1,317 deaths, 69,167 resolved)


Manitoba 138 new cases, 2 new deaths
(Total: 31,145 confirmed cases, 878 deaths, 29,114 resolved)


Saskatchewan
(Total: 26,953 confirmed cases, 362 deaths, 25,050 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,600 confirmed cases, 65 deaths, 1,521 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,411 confirmed cases, 24 deaths, 1,275 resolved)


Newfoundland and Labrador 48 new cases, 0 new deaths
(Total: 803 confirmed cases, 4 deaths, 416 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 37 resolved)


Nunavut
(Total: 324 confirmed cases, 1 death, 302 recovered)بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19