پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۹ جون

 تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۲۹ جون، به ۱۰۳٬۸۱۸ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 55,390 confirmed (including 5,485 deaths, 24,602 resolved)

Ontario: 34,911 confirmed (including 2,665 deaths, 30,196 resolved)

Alberta: 7,996 confirmed (including 154 deaths, 7,322 resolved)

British Columbia: 2,878 confirmed (including 174 deaths, 2,545 resolved)

Nova Scotia: 1,061 confirmed (including 63 deaths, 998 resolved)

Saskatchewan: 778 confirmed (including 13 deaths, 661 resolved)

Manitoba: 311 confirmed (including 7 deaths, 300 resolved), 11 presumptive

Newfoundland and Labrador: 261 confirmed (including 3 deaths, 258 resolved)

New Brunswick: 165 confirmed (including 2 death, 158 resolved)

Prince Edward Island: 27 confirmed (including 27 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 103,818 (11 presumptive, 103,807 confirmed including 8,566 deaths, 67,096 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19