پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۵ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه، ۵ اکتبر، به ۱۶۸٬۹۶۴ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 79,650 confirmed (including 5,884 deaths, 66,180 resolved)
Ontario: 54,814 confirmed (including 2,980 deaths, 46,360 resolved)
Alberta: 18,935 confirmed (including 280 deaths, 16,872 resolved)
British Columbia: 9,739 confirmed (including 242 deaths, 8,115 resolved)
Manitoba: 2,191 confirmed (including 23 deaths, 1,429 resolved)
Saskatchewan: 1,968 confirmed (including 24 deaths, 1,801 resolved)
Nova Scotia: 1,089 confirmed (including 65 deaths, 1,021 resolved)
Newfoundland and Labrador: 276 confirmed (including 4 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 203 confirmed (including 2 death, 196 resolved)
Prince Edward Island: 59 confirmed (including 57 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases, 7 presumptive
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Total: 168,964 (7 presumptive, 168,957 confirmed including 9,504 deaths, 142,333 resolved)

 

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=129542بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19