پربازدید

ویدیو

کووید-19

جاستین ترودو به جوانان سیاهپوست کانادا: صدایتان را می شنوم

بعد از ۶ روز تظاهرات عظیم ضد نژادی در آمریکا،  و تظاهرات این اخر هفته در شهرهای بزرگ کانادا،جاستین ترودو نخست وزیر روز دوشنبه خطاب به کانادایی های جوان سیاهپوست گفت: «استیصال و خشم شما را درک می کنم.» 

ترودو گفت دولت فدرال میلیونها دلار برای مبارزه با نژادپرستی سرمایه گذاری کرده و بیشتر از این خواهد کرد.

ترودو گفت کانادایی ها نمی توانند وانمود کنند که نژادپرستی در کانادا وجود ندارد. 

در آمریکا، تظاهرات اعتراض آمیز به بیش از هفتاد شهر کشیده شده و انتظار می رود ادامه پیدا کند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=119180بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19