پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

برای اولین بار یک خانم به ریاست هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا انتخاب شد

برای اولین بار در تاریخ 11 ساله کنگره ایرانیان کانادا، یکی از خانم های با استعداد و فعال جامعه ایرانی مسئولیت مدیریت کنگره را برعهده گرفت.

روز ۱۵ مه ۲۰۱۸ در اولین جلسه هیات مدیره جدید کنگره ایرانیان کانادا مدیران بخش‌های مختلف‌کنگره به شرح زیر انتخاب‌شدند: 

رئیس هیات مدیره: سوده قاسمی

نایب‌ رئیس: پویان طبسی نژاد

خزانه دار: بابک امین تفرشی 

دبیر: یونس زنگی آبادی

روابط عمومی: محسن خانیکی

مسئول کمیته فرهنگی: شعله خلیلی

انتخاب‌ مسئول کمیته سیاسی‌ در جلسه آینده انجام خواهد شد. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=49346بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19