پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش چشمگیر مراجعان بار اول به بانکهای غذا در انتاریو

سازمان Feed Ontario گزارش جدیدی از وضعیت گرسنگان در این استان را روز دوشنبه ۳۰ نوامبر بیرون داد.

این گزارش می‌گوید تعداد مراجعان به بانکهای غذا حتی قبل از شروع پندمیک رو به افزایش بود ولی با شروع پندمیک و در ماه‌های بعد از آن تعداد مراجعان به شدت بیشتر شد.

این سازمان با نظرسنجی از مراجعان نتیجه گرفته که بزرگترین نگرانی مراجعان ترس از تخلیه مسکن است. گزارش می گوید ۵۰ درصد از مراجعه کنندگان به بانکهای غذا نگرانند که در ماههای آینده نتوانند اجاره و یا قسط مورگیج خانه‌شان را یپردازند و با خطر تخلیه روبرو شوند.

در یک سال منتهی به شروع پندمیک بیش از ۵۳۷ هزار نفر در مجموع ۳.۲ میلیون بار برای دریافت غذا به بانک‌های غذای انتاریو مراجعه کردند.

پایین بودن کمک های دولتی، افزایش کارهای موقت و فقدان مسکن ارزان قیمت از علل اصلی مراجعه مردم به این بانک ها بوده است. این سازمان در ماه سپتامبر از ۲۰۰ مراجعه کننده به بانک‌های غذا نظرسنجی کرد .نتایج این نظرسنجی حاکیست که آثار ویرانگر پندمیک کرونا بر زندگی روزمره مراجعه‌کنندگان چنان بوده است که توانایی آنها را برای تامین ضروریات اولیه زندگی نظیر اجاره، آب و برق و گاز، حمل و نقل و غذا کاهش داده.

گزارش می‌گوید بیش از ۸۵ درصد مراجعه کنندگان به بانک‌های غذا اجاره نشین و یا ساکن خانه های دولتی هستند و بخش اعظم درآمدشان را بابت اجاره مسکن می پردازند. بنابراین پول اندکی برای تامین بقیه مایحتاج زندگی دارند و پس انداز کردن برایشان تقریباً غیر ممکن است. این مشکلات سبب شده که افراد کم درآمد با دو مشکل جدی روبرو شوند:

ـ میزان بدهی هایشان بالا برود که همین سبب افزایش نگرانی هایشان می شود.

ـ چنان در فشار قرار گیرند که حتی بازگشت به کار در پایان پندمیک برایشان بسیار سخت شود.

یکی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته:

«قبض برق من نسبت به یک سال پیش تقریباً دو برابر شده و همین سبب شده که من ابتدا پول برق را بپردازم و تامین غذا را در آخر لیست قرار دهم.»

کمک های دولت های فدرال و استانی به بانکهای غذا در ماه‌های بعد از پندمیک نقش چشمگیری در تامین مایحتاج مراجعه‌کنندگان داشته ولی این کمک ها رو به کاهش است در صورتی که زمستان هنوز در پیش است.

در مجموع همه بانک‌های غذا در استان انتاریو گفته اند تعداد کسانی که برای بار اول به آنها مراجعه می کنند به میزان چشمگیری افزایش یافته.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=134153بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19