پربازید

ویدیو

کووید-19

استفاده از واکسن آسترازنکا در انتاریو متوقف شد مگر برای دوز دوم؛ آنهم اختیاری است

انتاریو نیز تصمیم گرفت استفاده از واکسن آسترازنکا را کنار بگذارد.

انتاریو گفت از این پس استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا را برای دوز اول متوقف می کند. این تصمیم به خاطر ارتباط این واکسن با لختگی خون در بعضی از دریافت کنندگان اتخاذ شده.

دکتر دیوید ویلیامز مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت متخصصان انتاریو در روز های اخیر شاهد افزایش موارد لختگی خون در دریافت کنندگان این واکسن بوده اند.

مسئول بهداشت عمومی انتاریو نگفت که آیا این واکسن برای همیشه کنار گذاشته شده یا خیر ولی اشاره کرد که انتاریو در حال مشورت با دولت فدرال و مشاوران علمی است تا قدم بعدی را مشخص کند.

تصمیم دولت انتاریو چند ساعت بعد از تصمیم دولت آلبرتا اتخاذ شد. دولت آلبرتا روز سه شنبه گفته بود فعلا برای دوز اول از واکسن آسترازنکا استفاده نخواهد شد. درمورد دوز دوم برای کسانی که دوز اول این واکسن را دریافت کرده اند، دستور العمل مشخصی اعلام نشده.

یکی از هر 55 هزار نفر

آنچه مشخص شده این است که تعداد موارد لختگی خون در کسانی که واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند اخیرا بیشتر شده.

در انتاریو تا کنون 850 هزار دوز واکسن آسترازنکا در تزریق شده  ، در مقابل هشت مورد گزارش لختگی خون دریافت شده.

شبکه خبری سی بی سی نوشت که از هر 55 هزار نفر افرادی که واکسن آسترازنکا را دریافت کرده یکی مبتلا به لختگی خون شده.

درمورد کسانی که دوز اول را واکسن آسترازنکا دریافت کرده و منتظر دوز دوم هستند گفته شده که این افراد خودشان می توانند تصمیم بگیرند که برای دوز دوم از واکسن آسترازنکا استفاده کنند یا از واکسن دیگر (فایزر یا مدرنا).

استانهای دیگر

استانهای دیگر خودشان باید تصمیم بگیرند که آیا از واکسن آسترازنکا استفاده کنند یا خیر ولی قدر مسلم در آن استانها نیز این واکسن در اولویت نخواهد بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19