پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا ترامپ می تواند شمارش آرا را متوقف کند؟

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در صبح چهارشنبه چهارم نوامبر هنوز روشن نیست.

متخصصان مسائل حقوقی انتخابات در صبح چهارشنبه تاکید کردند معلوم نیست کدامیک از دو نامزد برنده انتخابات باشند.

دونالد ترامپ در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ادعا کرد که انتخابات دچار تقلب شده و او از دیوان عالی آمریکا می‌خواهد رای گیری را متوقف کند.

اما رای گیری به موقع به پایان رسیده و آنچه در حال انجام است شمارش آراست. ترامپ ادعا می‌کند شمارش آرایی که با پست دریافت شده اعتبار ندارد و باید متوقف شود. در صبح چهارشنبه فقط در بعضی ایالت های کلیدی است که شمارش آرا ادامه داشته است.

به موجب اخبار رسانه ها، هیچ راهی برای ترامپ وجود ندارد که ادعای تقلب خود را به دادگاه عالی آمریکا ببرد و او و کمپین او هرگونه شکایت حقوقی را باید از دادگاه های ایالتی و یا حتی دادگاه‌های پایین تر شروع کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=132022بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19