پربازدید

ویدیو

کووید-19

آتش سوزی در مارکام که منجر به مرگ دو نفر شد مشکوک است

هفت ماه بعد از آتش سوزی خانه ای در مارکام انتاریو، واحد پیگیری قتل پلیس منطقه یورک هدایت این پرونده را به عهده گرفت.

آتش سوزی در ماه می رخ داد. در جریان این آتش سوزی سه نفر با سوختگی های شدید به بیمارستان رسانده شدند که عبارت بودند از پسری شش ساله، پسری 14 ساله ومادر 41 ساله آنها.

پسر دوازده ساله ای هم در این آتش سوزی ناپدید شده بود که پیکر بی جان او دو روز بعد از آتش سوزی در داخل خانه پیدا شد.

اما چند هفته بعد کودک شش ساله نیز به دلیل شدت سوختگی جانش را از دست داد.

به گفته پلیس پدر خانواده در لحظه آتش سوزی در خانه نبود.

اکنون کارآگاهان پلیس به این نتیجه رسیده اند که آتش سوزی مشکوک بوده. آنها از هر کسی که اطلاعاتی دارند خواسته اند با پلیس تماس بگیرد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136973بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19