پربازید

ویدیو

کووید-19

چه تعداد از ساکنان انتاریو در 2020 بیکار شدند؟

با شروع پندمیک کووید، هزاران نفر در انتاریو کارشان را از دست دادند اما درمورد تعداد این افراد اطلاع دقیقی در دست نبود.

سر ناظر امور مالی دولت انتاریو گفت سال گذشته به علت پندمیک کووید 355 هزار نفر در انتاریو کارشان را از دست دادند .

سر ناظر مالی  در گزارشی که روز پنجشنبه 18 فوریه منتشر کرد گفت این تعداد بیکاری در هیچ سالی در انتاریو سابقه نداشته.

بر اساس این گزارش، 765 هزار نفر از ساکنان انتاریو نیز  سال گذشته به علت پندمیک ساعات کمتری کار کردند.

سر ناظر مالی  می گوید بیکاریها بیشتر از همه به جوانان لطمه زده، به طوری که میزان بیکاری در میان جوانان در سال گذشته به 22 درصد رسید.

در مناطق مختلف انتاریو، بیشترین بیکاری ها در منطقه پیتر بورو و وینزور گزارش شده. در میان بخشهای مختلف اقتصادی نیز دو بخش میهمان پذیری و مواد غذایی بیشترین تعداد بیکاریهارا داشته اند (110 هزار بیکاری).

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19