پربازدید

ویدیو

کووید-19

چهار پنجم کانادایی‌ها بر این باورند قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۴ دوباره افزایش می‌یابد

بر اساس نظرسنجی سال نوی دانشگاه دالهاوزی به نام Food Resolutions، از هر پنج کانادایی، چهار نفر بر این باورند که قیمت موادغذایی در سال ۲۰۲۴ همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد.

در نتیجه، اکثر خریداران مورد بررسی اعلام کردند که قصد دارند عادات خرید مواد غذایی خود را تغییر دهند. به‌عنوان مثال، ۱۹ درصد از ساکنان ساسکاچوان قصد دارند برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، خرید محصولات تازه را کاهش دهند.

سیلوِین شارلِبوا Sylvain Charlebois، مدیر آزمایشگاه تجزیه‌وتحلیل کشاورزی ـ موادغذایی در دانشگاه دالهاوزی، گفت: «به‌حداقل‌رساندن پسماند و دورریز غذا می‌تواند تأثیر مثبتی بر مدیریت بودجه موادغذایی داشته باشد. می‌توانید یک غذا را چند بار استفاده کنید، باقیمانده غذا را دور نریزید و مجددا استفاده کنید، در واقع می‌توانید کمی مراقب نحوه مدیریت غذای خود در خانه باشید.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=198271بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19