پربازدید

ویدیو

کووید-19

پتیشن درخواست از دولت کانادا برای متوقف کردن افزایش نرخ مورگیج

پرویز صانعی کاشانی بروکر املاک انتاریو و مبتکر پتیشن «نه به افزایش بیشتر نرخ مورگیج» از عموم مردم دعوت کرد که با امضای این پتیشن خواستار توقف افزایش نرخ مورگیج شوند

صانعی در بیانیه ای در این رابطه می گوید: «آيا می دانيد اغلب كسانی كه در يك سال گذشته با بيست و پنج درصد پیش و يا كمتر خانه خريده اند تمام يا بخش بزرگی از سرمايه اوليه خريد خانه خود را از دست داده اند؟ و آيا می دانيد با افزايش نرخ بهره ها و كاهش قيمت خانه ها خانواده های بيشتری درگير اين موضوع خواهند شد؛ حتی خريداران سالهای قبل؟»

او اضافه کرده که اين روند افزايش نرخ بهره ها می تواند به بيشتر شدن ميزان بدهی آنها نسبت به ارزش قيمت خانه هايشان منجر شود.

صانعی در این بیانیه احتمال می دهد که ادامه اين روند می تواند منجر به رها كردن خانه ها از سوی مالكان و همچنين متوقف شدن پرداخت مورگيج ها از طرف بدهكاران مورگيج شود.

او در ادامه درخواست کرده که: «اگر شما هم همانطور كه من از اتفاقات وخيمی كه می تواند در آينده بيفتد نگران و ناراحت هستيد لطفا هر چه بيشتر به نشر petition زير كمك كرده و با ارسال اين پيام از ديگران بخواهيد تا آنها هم به اين اعتراض بپيوندند.»

او در پایان تاکید کرده که: «سياستهای اخير دولت برای كم كردن قيمت خانه به قيمت از بين رفتن بخشی یا تمام دارايی های مالكان كه بيش از ۷۰ درصد جمعيت كانادا را تشكيل می دهند تمام خواهد شد. اميدوارم اين قدمها به يك حركت بزرگ تبديل شده تا از اتفاق بزرگی كه می تواند زندگی هزاران خانواده را تحت تاثير قرار دهد جلوگيری كند.»

برای مطالعه این پتیشن، و امضای آن در صورت تمایل، به این لینک مراجعه کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=169877بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19