پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو- گواهینامه آنهایی که کورس بگذارند به جای یکهفته یکماه توقیف می شود

مجازات رانندگانی که در خیابانها کورس می گذارند یا با عملیات اکروباتیک رانندگی جان دیگران را به خطر می اندازند از دو تا چهار برابر افزایش یافت.

از اول جولای اتومبیل این افراد به جای هفت روز چهارده روز خوابانده می شود و گواهینامه آنها به جای هفت روز برای 30 روز توقیف می شود.

کمتر کسی است که در خیابانهای انتاریو رانندگی کند و به طور روزانه شاهد  رانندگانی  نباشد که با فشار روی پدال گاز و به صدا در آوردن زوزه اتومبیلشان احساس قهرمانی می کنند ، حال آنکه جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.

بعضی هم که شبها در پارکینگ لاتهای بزرگ مقابل پلازاها و در خیابانهای پرت دست به شیرینکاری های خطرناک با اتومبیلشان می زنند و استراحت ساکنان اطراف را سلب می کنند  با جرایم مشابهی مواجه خواهند شد.

همانطور که چند روز پیش  در سلام تورنتو به آگاهی رسید پلیس منطقه یورک هفته گذشته هفتاد نفر از سازماندهنگان این گونه ”مسابقات“ و ”شیرینکاری ها“ را دستگیر کرد و تحویل قانون داد.

ویدیویی از اعمال خطرناک این رانندگان را در زیر مشاهده می کنید. این ویدیو توسط پلیس منطقه یورک تهیه شده.

قانون جدید

مجلس انتاریو قانون تشدید مجازات این دسته رانندگان را به نام Ontario More Safely اوایل ماه جون تصویب کرد که مفاد آن از ابتدای جولای به اجرا گذاشته شد.

به موجب این قانون، سقف سرعت غیر مجاز نیز که مشمول مجازات های جدید می شود پائین آورده شد به این ترتیب که از این پس رانندگانی که چهل کیلومتر بالای سرعت مجاز بروند ( در جاده هایی که حداکثر سرعت در انها زیر هشتاد کیلومتر است) مشمول مجازاتهای جدید می شوند. قبلا این سقف، پنجاه کیلومتر بالای سرعت مجاز بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19