پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ ورود گوزن شمالی سرگردان به داخل دبستانی در ساسکاچوان

گوزن شمالی یا «موس Moose» از بزرگترین چهارپایان آمریکای شمالی است که شاخهایی بلند و پهن و هیکلی تنومند و تماشایی دارد و یکی از سمبل های کانادا نیز شناخته می شود.

صبح پنجشنبه در شهر ساسکاتون در استان ساسکاچوان یکی از این گوزنها در محله ای ظاهر شد و دوان دوان به سمت مدرسه محل رفت و معلوم نیست چه شد که محکم به شیشه پنجره بزرگ یکی از اتاقهای بزرگ مدرسه خورد و مقابل چشمان حیرت زده بعضی از کودکان و بزرگسالان داخل اتاق نقش بر زمین شد.

گوزن درشت هیکل دوان دوان به سمت مدرسه محل رفت و معلوم نیست چه شد که محکم به شیشه پنجره بزرگ یکی از اتاقهای بزرگ مدرسه خورد.

در میان شاهدان آنها که کم سن و سالتر بودند نظیر کودکان دو سه ساله مهدکودک، با دیدن این صحنه به هیجان آمده بودند و دیگران که بزرگتر بودند، از جمله اولیای بعضی از شاگردان که تازه فرزندشان را به مدرسه رسانده بودند، غرق حیرت و نگران فرزندانشان شدند.

به گفته ستاد مدارس دولتی ساسکاتون، در این حادثه هیچیک از کودکان دبستان جراحت جدی برنداشت.

حیوان زبان بسته  شوک زده و بیحال بر زمین افتاده بود تا اینکه مأموران حیات وحش از راه رسیدند و او را بیهوش و از مدرسه خارج کردند و  به فضای خارج شهر برده و ساعتی بعد آزادش کردند. حیوان آسیب جدی ندیده بود. گوزنهای شمالی تا دو متر قامت دارند و تا شصت کیلومتر در ساعت می توانند بدوند.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19