پربازید

ویدیو

کووید-19

ورود شهروندان و دارندگان اقامت دائم که از خارج به کانادا می آیند از پنج جولای آسان می شود

بازگشت کاناداییها برای  کانادایی هایی که کامل واکسینه شده باشند، آسان  می شود؛ بزودی ، فقط چند نکته باید رعایت شود که در زیر اشاره می کنیم.

کلیه شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم  در صورتی که به طور کامل واکسینه شده باشند، به زودی خواهند توانست به کانادا باز گردند، بدون آنکه نیازی به قرنطینه اجباری داشته باشند.

صبح دوشنبه خبر تازه  برای کانادایی های مسافر اعلام شد:

بعد از پانزده ماه محدودیتهای مرزی، اولین گشایش مرزی از دقیقه اول  5 جولای، ایجاد می شود و کلیه کانادایی ها و دارندگان اقامت دائم  در صورتی که  به طور کامل واکسینه شده باشند می توانند بدون قرنطینه اجباری به کشور بازگردند.

این گشایش فقط برای کسانی است که از قبل شرایط لازم را برای سفر به کانادا داشته باشند، از جمله شهروندان کانادا، دارندگان اقامت دائم کانادا و بومیان کانادا.

چه باید نشان دهند؟

این افراد برای سفر به کانادا باید نشان دهند که :

  • دو دوز از واکسنهای تائید شده توسط کانادا را حداقل ۱۴ روز قبل از ورود به کانادا تکمیل کرده اند.
  • تست منفی کووید 19 که حداکثر در 72 ساعت قبل از ورود به کانادا انجام شده باشد همراه داشته باشند.
  • بلافاصله بعد از ورود تست دوم را انجام دهند.
  • برنامه مشخصی برای قرنطینه کردن خود ریخته باشند که در صورت مثبت بودن تست دوم خود را قرنطنیه کنند.
  • این مسافران باید مدارک فوق را قبل از ورود به کانادا در اپ   ArriveCAN app وارد کرده باشند.

بقیه مسافران

به جز افراد واجد شرایط که در بالا اشاره شد، بقیه مسافران کماکان باید تا سه روز خود را در هتل قرنطینه کنند تا پاسخ تستشان بیاید و سپس تا چهارده روز خود را در خانه قرنطنیه کنند.

کودکان

کودکانی که واکسینه نشده باشند می توانند همراه والدینشان به خانه بازگردند ولی باید برای دو هفته در خانه قرنطینه باشند و هشت روز بعد از مراجعت به خانه تست بدهند.

عمرالقابرا وزیر ترابری کانادا  نیز گفت ممنوعیت ورود هواپیماهای مسافری از هند برای یکماه دیگر تمدید می شود ولی ممنوعیت ورود هواپیماهای مسافری از پاکستان لغو می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19