پربازدید

ویدیو

کووید-19

مجسمه اولین نخست وزیر کانادا به انبار سپرده می شود

مجسمه اولین نخست وزیر کانادا در شهر رجاینا در استان ساسکاچوان از جایش برداشته می شود و فعلا انبار می شود.

شورای شهر رجاینا روز چهارشنبه نزدیک به چهار ساعت به نظرات مردمی که موافق یا مخالف برداشتن  مجسمه بودند گوش داد و بالاخره رای به برداشتن آن از پارک ویکتوریا داد و قرار شد تا زمانی که محل جدیدی برای آن مشخص شود، در انبار بماند.

بسیاری از ساکنان رجاینا، از بومیان گرفته تا غیر بومیان، وجود این مجسمه را نقض ارزشها می دانند.

این مجسمه به سر جان مک دانلد اولین نخست وزیر کانادا تعلق دارد. او در ایجاد سیستم های استعماری در کانادا نقش داشته که یکی از آنها برپایی مدارس شبانه روزی برای کودکان بومیان بود.

ایجاد مدارس شبانه روزی در کانادا برای تغییر فرهنگ فرزندان بومیان به یکی از تجارب تلخ تاریخ کانادا تبدیل شد زیرا هزاران تن از کودکان بومی که در این مدارس نگهداری می شدند به دلایل مختلف، آسیب های جدی دیدند و یا جانشان را از دست دادند. تعداد کودکان و نوجوانانی که جانشان را از دست دادند و یا حتی خودکشی کردند سه تا شش هزار نفر برآورد شده.

سیستم مدارس شبانه روزی فرزندان بومیان با بودجه دولت کانادا ایجاد شد ولی توسط کلیساها اداره می شد. هدف این مدارس جدا کردن کودکان از فرهنگ بومیشان و تزریق فرهنگ مسلط  اروپایی کانادایی به آنها بود. گفته می شود که تقریبا 150 هزار کودک بومی که 30 درصد کودکان بومی را شامل می شدند به این مدارس سپرده شدند . داستانهای واقعی از سرنوشت تلخ این کودکان هنوز که هنوز است اینجا و آنجا منعکس می شود.

این سیستم بیش از یکصد سال برقرار بود تا اینکه در دهه 1980 رسما محکوم شناخته شد . در طول سالهای گذشته دولتهای کانادا بارها از این بابت معذرت خواهی کرده اند.

و اما در مورد مجسمه سر جان مک دانلد در شهر رجاینا هنوز مشخص نشده که محل جدید آن کجا خواهد بود ؛ آیا به موزه سپرده می شود یا  در پشت ساختمان مجلس ساسکاچوان و یا ستاد پلیس آر سی ام پی نگهداری خواهد شد .

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19