پربازید

ویدیو

کووید-19

متقاضیان دوز اول در منطقه یورک می توانند بدون نوبت به کلینیکهای ویژه واکسیناسیون مراجعه کنند

منطقه یورک از صبح پنجشنبه ۶۰ هزار نوبت جدید واکسیناسیون به متقاضیان می دهد. این نوبت ها هم برای دوز اول و هم برای دوز دوم داده می شود.

این نوبت ها از ساعت ۸ صبح سه شنبه ۱۳ جولای به متقاضییان داده می شود. کلیه متقاضیان ۱۲ سال به بالا می توانند از طریق وب سایت منطقه یورک به آدرس زیر نوبت بگیرند:

https://www.york.ca

از سوی دیگر از روز دوشنبه متقاضیان دوز اول واکسن می توانند بدون نوبت قبلی به کلینیکهای  ویژه واکسیناسیون انبوه در منطقه یورک مراجعه کنند ولی برای دوز دوم حتما باید نوبت بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19