پربازید

ویدیو

کووید-19

ورود ویروس کرونا به محل ریزش ساختمان دوازده طبقه در میامی آمریکا

تلاشها برای پیدا کردن پیکر ۳۱ نفر از قربانیان ریزش ساختمان دوازده طبقه در میامی آمریکا ادامه دارد.

جدیدترین خبر ها از محل این فاجعه حاکی است که شهردار یکی از شهرستانهای اطراف به اتفاق رئیس کارکنان شهرداری که برای کمک به این محل آمده بودند دچار ویروس کرونا شده اند. آنها ابتدا علائم شبه فلو نشان دادند که روز گذشته تست کرنا دادند و پاسخش مثبت آمد.

به نوشته روزنامه میامی هرالد وی که خوزه دیاز نام دارد در کنفرانسهای خبری مربوط به این حادثه شرکت می کرد و در جلسات مسئولان حضور می یافت.

قرار است روز دوشنبه یک ایستگاه گرفتن تست در محل ریزش این ساختمان دایر شود تا از کلیه افراد شرکت کننده در عملیات بازیابی تست  گرفته شود. تا کنون مرگ حداقل ۹۰ نفر در نتیجه سقوط این ساختمان قطعی شده که دو نفر از آنها کانادایی هستند.

تلاش برای یافتن پیکر ۳۱ نفر دیگر که ناپدید شده اند ادامه دارد که در میان این عده نیز دو کانادایی وجود دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19