پربازدید

ویدیو

کووید-19

قیمت بنزین در این هفته افزایش می‌یابد و تا پاییز به لیتری ۲ دلار می‌رسد

رانندگان کانادایی بار دیگر با افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین ها مواجه خواهند شد زیرا انتظار می رود قیمت بنزین این هفته افزایش یابد و تا پاییز تقریبا به لیتری 2 دلار برسد.

از آنجایی که بسیاری از کانادایی ها همچنان با افزایش هزینه های زندگی و فشار مالی دست و پنجه نرم می کنند، این افزایش قیمت بنزین می تواند مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد کند.

پس از آنکه قیمت بنزین در این لانگ ویکند چهار سنت کاهش یافت، انتظار می‌رود قیمت بنزین تا پنج‌شنبه دوباره روند صعودی بگیرد و چهار سنت افزایش یابد.

به گفته انجمن اتومبیل کانادا (CAA)، قیمت بنزین در ماه‌های پاییز و زمستان به دلیل وجود روزهای کوتاه‌ و آب‌وهوای نامناسب کاهش می‌یابد اما در بهار و تابستان الگوی فصلی رانندگی تغییر کرده و قیمت بنزین افزایش می یابد. اما به نظر می آید که امسال پاییز با عکس این قضیه رو به رو باشیم.

بر اساس گزارش ها، دلار ضعیف کانادا قیمت بنزین را لیتری 28 سنت و مالیات کربن دولت فدرال نیز آن را 14 سنت افزایش می دهد.

در جون گذشته و با لغو محدودیت های کووید19  قیمت بنزین به لیتری 2.15 دلار رسید. کارشناسان بر این باورند که قیمت بنزین در سال جاری به این قیمت نخواهد رسید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=188604بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19