پربازید

ویدیو

کووید-19

عاقبت زنی که می خواست پیاده از عرض بزرگراه دان ولی عبور کند

عبور پیاده از عرض بزرگراه دان ولی تورنتو آنهم در ساعات شب بازی با مرگ است. این خانم دست به این بازی زد و جانش را از دست داد.

بزرگراه دان ولی که منطقه یورک و شمال تورنتو را به دان تاون تورنتو وصل می کند از پر ترافیک ترین بزرگراههای جنوب انتاریو است.

تردد اتومبیلها در این بزرگراه حتی در ساعات شب نیز معمولا زیاد است.

شنبه شب گذشته زنی که در جنوب خیابانهای بی ویو و بلور قصد عبور از عرض بزرگراه دان ولی را داشت توسط اتومبیل عبوری زیر گرفته شد و جانش را از دست داد.

حادثه در ساعت ده و نیم شب در مسیر رو به جنوب بزرگراه اتفاق افتاد. راننده اتومبیل برای کمک به تحقیقات پلیس در محل حادثه باقی ماند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19