پربازید

ویدیو

کووید-19

عابر ناشناس سه نفر را از غرق شدن نجات داد

بعدازظهر شنبه در یکی از پارک های استانی انتاریو ناگهان یکسری اتفاقات غیر منتظره و تکان دهنده روی داد که در نهایت به نجات سه نفر از چهار نفر منجر شد. نفر چهارم در دریاچه ناپدید شد.

داستان از این قرار بود که ابتدا دو نفر در داخل آب دریاچه دچار مشکل شدند. در این لحظه دو نفر دیگر برای نجات آنها به داخل آب پریدند.

 در همین لحظات پلیس اطلاع پیدا کرد که سه نفر در آستانه غرق شدن هستند و یک شناگر نیز ناپدید شده.

به گفته پلیس، شخصی که ناظر این صحنه بوده سرعت عمل نشان داد و لاستیک نجاتی را که در ساحل بود به داخل آب انداخت. در نتیجه سه نفر شناگر که در آستانه غرق شدن بودند، خود را به این لاستیک رسانده و نجات پیدا کردند.

تا عصر شنبه اثری از شناگر چهارم نبود و جستجو در داخل آب و در خط ساحلی برای یافتن او ادامه داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19