پربازدید

ویدیو

کووید-19

سی و سه اثر تاریخی که از افغانستان ربوده شده بودند از آمریکا روانه کابل شدند

باز پس دادن سی و سه اثر تاریخی افغانستان از آمریکا به این کشور کلید خورد و روانه موزه ملی افغانستان در کابل شدند.

این سی و سه  اثر تاریخی و هنری که نزد یک دلال آثار عتیقه در نیویورک کشف و توقیف شده بودند این هفته در واشنگتن تحویل نماینده دولت افغانستان شدند.

خانم رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا ارزش این اثار را ”هنگفت“ توصیف کرد و گفت تک تک این آثار دارای ارزشی شگفت هستند که گوشه ای از تاریخ کشور افغانستان را آشکار می کنند.

رویا رحمانی دوشنبه گذشته در نیویورک به طور رسمی این اثار را تحویل گرفت. دادستان منطقه مانهاتان نیویورک و بازرسان وزارت امنیت سرزمین مادری که این اثار را کشف و  توقیف کرده بودند در این مراسم حضور داشتند. این اثار در جریان تحقیقات گسترده تری درباره قاچاق اثار تاریخی و عتیقه از کشورهای مختلف، کشف شده بودند.

این آثار مجموعه ای از ماسکها، مجسمه ها و دیگر قطعات  هنری تاریخی هستند که عمر بعضیشان به قرن دوم و سوم میلادی می رسد. این اثار چند روزی در سفارت افغانستان در واشنگتن به نمایش گذاشته شدند و اکنون روانه کابل شده اند و قرار است در موزه ملی افغانستان به نمایش گذاشته شوند. این همان موزه ای است که طالبان در سال 2001 مورد حمله قرار دادند و بخشی از آثار تاریخی را  به دلایل واهی و خرافاتی نابود کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144421بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19