پربازدید

ویدیو

کووید-19

سی وچهار بیزنس دیگر منطقه یورک جریمه شدند

بازرسان منطقه یورک در هفته اول تا هفتم فوریه با انجام 2078 بازرسی، 34 فروشگاه و بیزنس را به خاطر عدم رعایت مقررات کووید، جریمه کردند.

بازرسی ها توسط نیروی ویژه  منطقه یورک برای نظارت بر اجرای قانون انجام می شود. اعضای این نیرو در هفته اول تا هفتم فوریه از 2078 بیزنس بازدید کردند تا از رعایت مقررات و محدودیتهای مخصوص پیشگیری از پخش ویروس اطمینان حاصل کنند.

در جریان این بازرسی ها برای 34 بیزنس تیکت صادر شد که اسامی و نوع تخلف آنها مطابق قانون بازگشایی انتاریو و قانون حفاظت از سلامت و ایمنی انتاریو در سایت منطقه یورک برای اطلاع عموم پست شده که در لینک زیر می توانید ملاحظه کنید:

https://www.york.ca

بازرسان و ماموران نظارت بر قوانین Bylaw منطقه یورک در منطقه یورک از مارچ 2020 تا کنون بیش از 39 هزار بازرسی انجام داده اند که منجر به صدور 884 تیکت جریمه و برگزاری 21,412 جلسه آموزشی شده.

منطقه یورک با بیش از 1,2 میلیون جمعیت در شمال تورنتو واقع شده و از 9 شهر و شهرک تشکیل می شود. بیش از 54000 بیزنس در این منطقه فعالیت می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139655بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19