پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۰ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۰ فوریه، به ۸۱۳۹۸۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۰۰۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,483 new cases, 99 new deaths
(Total: 813,986 confirmed cases, 21,004 deaths, 754,740 resolved)


Ontario 1,072 new cases, 41 new deaths
(Total: 281,566 confirmed cases, 6,596 deaths, 261,700 resolved)


Quebec 989 new cases, 34 new deaths
(Total: 272,726 confirmed cases, 10,112 deaths, 251,620 resolved)


Alberta 339 new cases, 6 new deaths
(Total: 127,570 confirmed cases, 1,728 deaths, 120,136 resolved)


British Columbia 469 new cases, 6 new deaths
(Total: 71,856 confirmed cases, 1,269 deaths, 66,167 resolved)


Manitoba 57 new cases, 6 new deaths
(Total: 30,417 confirmed cases, 859 deaths, 27,985 resolved)


Saskatchewan 189 new cases, 2 new deaths
(Total: 25,843 confirmed cases, 348 deaths, 23,527 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,588 confirmed cases, 65 deaths, 1,514 resolved)


New Brunswick 14 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,375 confirmed cases, 21 deaths, 1,178 resolved)


Newfoundland and Labrador 53 new cases, 0 new deaths
(Total: 510 confirmed cases, 4 deaths, 393 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 38 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 300 confirmed cases, 1 death, 293 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139649بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19