پربازدید

ویدیو

کووید-19

زمانی برای باز شدن درها در انتاریو – و سفر به کنار دریاچه ها

چند روزی است که تعداد مبتلایان جدید انتاریو رو به کاهش است.

روز سه شنبه 2073 مبتلای جدید در انتاریو شناسایی شدند که کمترین رقم در هفت هفته گذشته است. تعداد مبتلایان این استان در اواخر ماه اپریل به 4000 نفر در روز نزدیک شده بود.

حال که تعداد مبتلایان جدید رو به کاهش است همه می خواهند بدانند محدودیتهای شدیدی چون ”دستور در خانه بمانید“ کی برداشته می شود و بیزنسها کی می توانند به طور تمام قد شروع به کار کنند.

جواب این سوال را هنوز کسی نمی داند.

دستور”  در خانه بمانید“ برای دو هفته دیگر تمدید شده و تا دوم ماه جون ادامه خواهد داشت.

اما دکتر دیوید ویلیامز Dr. David Williams مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو کمی پرده را کنار زده و اشاره ای به زمان برداشته شدن محدودیتها کرده.

دکتر ویلیامز روز سه شنبه گفت انتاریو در مسیر کم شدن تعداد مبتلایان جدید است ولی مسئولان  میل دارند زمانی محدودیتها را بردارند که تعداد مبتلایان جدید به روزی کمتر از 1000 نفر برسد، آنهم ”خیلی کمتر از هزار نفر“.

دستور ”در خانه بمانید“ در انتاریو در اوایل ماه اپریل صادر شد.

امید ها بر این است که با توجه به گسترش دامنه واکسیناسیون در انتاریو، روند رو به کاهش تعداد مبتلایان جدید همچنان ادامه یابد و به زودی به زیر روزی هزار نفر برسد.

تا کنون بالغ بر 6 میلیون دوز واکسن در انتاریو تزریق شده .انتاریو 14.5 میلیون جمعیت دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19