پربازدید

ویدیوکووید-19

رييس بیمارستان انتاریو به علت سفر به دومینیکن برکنار شد

رئیس بیمارستان سنت جوزف انتاریو که در تعطیلات سال نو به دومینیکن سفر کرده بود از این پست کنار گذاشته شد.

شبکه پزشکی نیاگارا گفت دکتر تام استوارت Dr. Tom Stewart مدیر عامل بیمارستان سنت جوزف را کنار می گذارد و شخص دیگری را جایگزین او می کند.

بیمارستان دیگری هم  که دکتر استوارت جزو مشاورانش است در حال بررسی کنار گذاشتن احتمالی اوست.

دکتر تام استوارت برخلاف توصیه های مسئولان دولتی و کارشناسان پزشکی انتاریو، در ماه دسامبر به دو مینیکن سفر کرده بود، در حالی که اغلب مردم به خاطر وخیم شدن پندمیک کووید در خانه  مانده بودند.

اعضای هیئت مدیره شبکه پزشکی سنت جوزف روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که مدیر عامل این بیمارستان را کنار بگذارند. دکتر تام استورات، چند روز قبل از کمیته مشورتی دولت انتاریو در امور پندمیک استعفا کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19