پربازدید

ویدیو

کووید-19

خطر گونه های جدید کرونا در انتاریو بالا رفته

روز پنجشنبه کارشناسان هشدار دادند و روز جمعه آمار نشان دادند که خطر کرونا در انتاریو بالاست و ممکن است به زودی تعداد بستریها زیاد شود.

کارشناسان عامل این تغییر سریع را گونه های جدید ویروس می دانند . آنها می گویند تا دو هفته دیگر چهل درصد  بیماران جدید مبتلا به گونه های جدید خواهند بود که سرعت پخششان زیاد است.

در 24 ساعت گذشته 1258 بیمار جدید در انتاریو شناسایی شدن. تعداد مبتلایان جدید انتاریو هفته گذشته به زیر هزار نفر در روز رسیده بود ولی چند روزی است که دوباره از مرز هزار فراتر رفته.

ارقام جدید انتاریو در روز جمعه 26 فوریه:

  • تعداد مبتلایان جدید: 1258
  • جمع مبتلایان تا کنون: 298,569
  • تعداد مرگهای جدید: 28
  • جمع مرگها تا کنون : 6944
  • تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 64,000
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 21,805 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 643,765 دوز
  • تعداد مبتلایان جدید تورنتو: 362
  • تعداد مبتلایان جدید منطقه پیل: 274
  • تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک: 104

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140721بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19