پربازدید

ویدیو

کووید-19

حملات جداگانه در همیلتون با چماق و چاقو ـ آیا با هم مرتبط است؟

چند روز گذشته در همیلتون دو حادثه جنایی روی داده که پلیس به دنبال ارتباط احتمالی بین این حملات است.

در حادثه اول پلیس، غروب دوشنبه ۹ نوامبر زنی را یافت که به شدت مجروح شده بود. پلیس از اظهارات زن دریافت که فرد غریبه ای با چماق بزرگ به او حمله کرده.

ساعتی نگذشته بود که در همان  شب چند نفر با ۹۱۱ تماس گرفتند و گزارش دادند که مردی را دیده اند که به طور تصادفی به مردم حمله می کند.

کمی بعد پلیس مرد ۳۸ ساله ای را به نام کیت آلن اورهولت Keith Allan Overholt دستگیر کرد. این فرد متهم به تلاش برای قتل در رابطه با حمله به آن زن است.

حادثه دوم

صبح روز بعد پیکر بی جان جوان ۲۹ ساله ای به نام اندرو عینزکاو Andrew Ainscow در یکی از کوچه های همیلتون توسط مردم پیدا شد.

پلیس گفت این جوان با ضربه چاقو به قتل رسیده.

پلیس مشغول تحقیق است تا دریابد آیا بین این دو حادثه رابطه ای وجود دارد یا خیر.

شهر بندری همیلتون در غرب تورنتو و در فاصله بین تورنتو و نیاگارا فالز واقع است. همیلتون شهری است صنعتی با تقریباً ۶۰۰ هزار جمعیت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19