پربازدید

ویدیو

کووید-19

ثروتمندان کانادایی باز هم ثروتمندتر شدند

ثروتمندها در کانادا باز هم ثروتمندتر شدند و فقرا فقیرتر.

مرکز آمار کانادا سری جدیدی از اطلاعات مربوط به سطح درآمد کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۱ را بیرون داد.

در این پژوهش، اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۱ را مورد بررسی قرار گرفته و با اطلاعات سال ۲۰۲۰ مقایسه شده.

این پژوهش حاکی است که سطح درآمد کسانی که جزو یک درصد بالای پردرآمد ها هستند (بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۲۰۲۱) ، نسبت به سال ۲۰۲۰، ۹.۴ درصد افزایش یافته و متوسط آن به ۵۷۹ هزار دلار رسیده.

از سوی دیگر، درآمد کسانی که جزو پنجاه درصد پائین جدول درآمدها قرار داشته‌اند، نسبت به سال ۲۰۲۰، حدود ۱,۴۰۰ دلار کاهش داشته و به‌طور متوسط ۲۱,۱۰۰ دلار بوده.

مرکز آمار، علت اصلی این کاهش درآمد را کاهش و یا قطع کمک‌های دولت فدرال مربوط به دوره پاندمی نظیر CERB و CEWS ذکر کرده.

به‌گفته مرکز آمار، متوسط درآمد افرادی که در میان یک‌هزارم بالای جدول درآمدها قرار می‌گیرند، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته و به دو میلیون و هشتاد و شش هزار دلار افزایش یافته.

یادآور می‌شود که در این بررسی، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر املاک) در نظر گرفته نشده که اگر آن را هم در نظر بگیریم، درآمد بسیاری از ثروتمندان بالای جدول، بسیار بیشتر از این افزایش داشته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=195581بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19