پربازدید

ویدیو

کووید-19

بدهی مورگیج کانادایی ها به دو تریلیون دلار رسید

مرکز آمار کانادا گفت نسبت بدهی به درآمد کانادایی ها کمی کاهش یافته.

در سه ماهه آخر سال 2021، نسبت بدهی به درآمد کانادایی ها 185 دلار بود که در سه ماهه اول سال به 182.5 دلار کاهش یافته.

به عبارت دیگر، هر خانوار به ازای یک دلار درآمد قابل مصرف 1.8۲ دلار بدهی دارد.

علت کاهش این نسبت، افزایش درآمد کانادایی ها در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته است.

به گفته مرکز آمار، جمع بدهی مورگیج کانادایی ها به نزدیک 2 تریلیون دلار رسیده. جمع بقیه بدهی ها در رقم 70۶ میلیارد دلار ثابت مانده.

 آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=165797بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19