پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازار مسکن در تورنتوی بزرگ

باوجود اخبار نگران کننده مربوط به پخش ویروس کرونا، میزان فروش خانه در کانادا در ماه فوریه نسبت به فوریه ۲۰۱۹ بیش از ۲۶ درصد افزایش داشته.

تنها در تورنتوی بزرگ میزان فروش خانه در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه بیش از ۱۵ درصد رشد داشته.

متوسط قیمت خانه های فروش رفته در ماه فوریه در کانادا 15.2 درصد رشد داشته و به 540.000 دلار رسید.

بسیاری از کارشناسان و مردم اکنون منتظرند ببینند بازار مسکن کانادا در ماه مارچ چگونه خواهد بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=113825بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19