پربازدید

ویدیو

کووید-19

اولین لختگی خون مرتبط با آسترازنکا در انتاریو شناسایی شد

اولین مورد از لختگی خون مرتبط با واکسن آسترازنکا در انتاریو شناسایی و گزارش شد.

دکتر دیوید ویلیامز مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت مردی شصت و چند ساله که اولین دوز واکسن آکسفورد استرازنکا را دریافت کرده بود، دچار لختگی خون شده است. بیمار در خانه اش تحت درمان است و حال او رو به بهبود است.

این چهارمین مورد از لختگی خون در کسانی است که در کانادا واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند، اما در استان انتاریو این اولین مورد است.

تاکنون بیش از 1.1 میلیون دوز واکسن آسترازنکا در کانادا تزریق شده.

انتاریو وضعیت را زیر نظر دارد اما به استفاده از این واکسن برای افراد چهل سال به بالا ادامه خواهد داد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144500بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19